Tin hợp tác quốc tế

Dự án Việt Bỉ với nghiên cứu khoa học trong các trường sư phạm

20 Tháng Mười 2008
                     DỰ ÁN VIỆT BỈ
       VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
    TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM
 
Ths. Nguyễn Thị Đông - Khoa SPMT
 
            Từ ngày 11 đến 16 tháng 10 năm 2008, tại Thị xã Cửa Lò - Nghệ An, Dự án Việt - Bỉ đã tổ chức Hội nghị tập huấn (Lần 2) về “ Thực hành nghiên cứu khoa học tác động” cho Giảng viên cốt cán các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm của 14 tỉnh miền núi phía Bắc. ( Lần tập huấn đầu tiên diễn ra vào tháng 1 năm 2008 với tên gọi: “ Nghiên cứu khoa học ứng dụng”).
Tuy chưa phải là thành viên chính thức, nhưng được sự quan tâm của nhà trường và Ban quản lý Dự án Việt - Bỉ, các đồng chí: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thành Việt, Nguyễn Thị Đông (khoa Sư phạm Mỹ thuật), Đinh Thị Hà, Nguyễn Thanh Dung (khoa Giáo dục đại cương) đã tham gia hội nghị tập huấn.
 
Nhóm giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
tham gia hội nghị tập huấn.
Ảnh: Nguyễn Thành Việt – Khoa SPMT
Nghiên cứu khoa học "tác động" là một trong những nội dung cơ bản của Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên THCS, Tiểu học các trường Sư phạm 14 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam ”. Bởi vậy, nội dung tập huấn và tài liệu rất thiết thực cho việc nâng cao năng lực NCKH, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu của mỗi giảng viên trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
            Nhằm mục đích củng cố và nâng cao kỹ năng NCKH "tác động", vận dụng vào thực tế giảng dạy ở các nhà trường, Dự án triển khai ở hội nghị với những nội dung cơ bản sau:
            Phần I: Củng cố và hệ thống toàn bộ nội dung NCKH "tác động" từ tìm hiểu thực trạng đến đặt tên đề tài, tìm giải pháp thay thế, thiết kế phương pháp nghiên cứu, sử dụng phương pháp thống kê và thống kê toán học… để xử lí dữ liệu và phân tích, tổng hợp kết quả nghiên cứu.
Phần II: Các đơn vị thực hành xây dựng khung NCKH "tác động" cho đề tài tự chọn của mình và trình bày với sự phân tích, đánh giá của đồng nghiệp và các chuyên gia Dự án.
Nhóm giảng viên Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật TW đã xây dựng và trình bày đề tài nghiên cứu với nội dung: Tổ chức hoạt động nhóm trong học phần “Thực tế chuyên môn”có làm cho kết quả thực tập chuyên ngành của sinh viên Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tốt hơn không?
            Sau khi trình bày nội dung khung NCKH "tác động" nói trên, đề tài đã nhận được những nhận xét, đánh giá và góp ý của các chuyên gia và các đơn vị bạn. Hội đồng chuyên gia các môn học của Dự án khẳng định: Đây là một đề tài mang tính thực tiễn và khả thi cao, hy vọng các thành viên của đề tài sẽ triển khai nghiên cứu thành công để tham dự cuộc thi giữa các đơn vị thành viên của dự án (tháng 2 năm 2010).
            Các tài liệu về nội dung NCKH "tác động" đã được Ths. Nguyễn Thị Nhung - Chuyên gia của Dự án chuyển về phòng KHCN&HTQT. Đây là nguồn tài liệu tin cậy, có giá trị của chuyên gia nước ngoài đã được áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt phù hợp với khu vực Đông Nam Á. Những tài liệu này sẽ giúp cho các giảng viên và sinh viên tham khảo, vận dụng có hiệu quả trong thực tế dạy - học và NCKH.
 
TX. Cửa Lò ( Nghệ An) 15 tháng 10 năm 2008
Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm