Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

BBT

 

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 20/12/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Hoàng Hải Hòa và Nguyễn Thị Duyên - khóa I chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

       Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Đinh Gia Lê; PGS.TS. Lê Văn Tạo; TS. Nguyễn Ngọc Ân; PGS.TS. Trang Thanh Hiền (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

       Đề tài 1 Dạy học tích cự môn Mỹ thuật tại Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa. 

       Học viên: Hoàng Hải Hòa

       Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

       Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Mỹ thuật tại Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Mỹ thuật ngành Sư phạm Mầm non tại cơ sở nghiên cứu.

       Xếp loại: Giỏi

       Đề tài 2: Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập nặn tạo dáng cho học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

       Học viên: Nguyễn Thị Duyên

       Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê

       Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu về hoạt động tập nặn tạo dáng cho học sinh lớp 2 ở bậc tiểu học và thực trạng dạy học phân môn này tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành tốt hơn trong phân môn này.

       Xếp loại: Giỏi

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng