Tin tức – Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

04 Tháng Giêng 2018

BBT

 

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 31/12/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Triệu Thị Minh Nguyệt và Phạm Trần Huy Nữ - khóa I chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

            Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Lê Văn Tạo; TS. Đỗ Việt Hùng; TS. Nguyễn Ngọc Ân; PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

            Đề tài: Phương pháp dạy học phân môn vẽ tranh theo hướng phát huy tích cực của học sinh ở trường Trung học Cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Hội

            Học viên: Triệu Thị Minh Nguyệt.

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thu Tuấn

            Tóm tắt nội dung: Luận văn khảo sát hoạt động dạy học phân môn Vẽ tranh ở Trường THCS Tân Triều, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trong phân môn này.

            Xếp loại: Xuất sắc

            Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: TS. Đỗ Việt Hùng; TS. Nguyễn Ngọc Ân; PGS.TS. Lê Văn Tạo; PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

            Đề tài: Dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực của người học tại Trường Trung học cơ sở Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

            Học viên: Phạm Trần Huy Nữ

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thu Tuấn

            Tóm tắt nội dung: Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp dạy học môn Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực người học. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các phương pháp dạy học bộ môn này.

            Xếp loại: Giỏi

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng