Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

16 Tháng Giêng 2018

BBT

 

     Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 11/01/2018, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa I - chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.          

     Phiên làm việc sáng

     Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Ngô Văn Doanh, PGS.TS. Lê Bá Dũng, GS.TS. Trương Quốc Bình, TS. Đỗ Việt Hưng (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Giáo dục thẩm mỹ qua tranh dân gian tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho học sinh Trung học cơ sở

     Học viên: Vương Lê Mỹ Học

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê

     Tóm tắt nội dung: Luận văn đề xuất việc xây dựng khung chương trình cho hoạt động giáo dục Mỹ thuật về tranh dân gian tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam theo các chuyên đề. Bên cạnh đó, luận văn đưa ra những lựa chọn cho nhà trường khi tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Bảo tàng, đối tượng là học sinh THCS.

Xếp loại: Giỏi

     Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Ngô Văn Doanh, PGS.TS. Lê Bá Dũng, GS.TS. Trương Quốc Bình,TS. Đỗ Việt Hưng (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Hoa văn dân tộc H’Mông Nghệ An trong dạy học môn Trang trí ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

     Học viên: Lê Anh Tuấn

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

     Tóm tắt nội dung: Luận văn làm rõ kiến thức căn bản về giá trị thẩm mỹ cũng như họa tiết của dân tộc để ứng dụng vào dạy học môn Trang trí ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

     Xếp loại: Giỏi

Học viên Vương Lê Mỹ Học, Lê Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng

     Phiên làm việc chiều

     Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: GS.TS. Trương Quốc Bình, PGS.TS. Trang Thanh Hiền, TS. Đặng Thị Phong Lan, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Dạy học phân môn Trang trí tại Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, Hà Nội

     Học viên: Nguyễn Ngọc Nam

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Quách Thị Ngọc An

     Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu dạy học phân môn Trang trí tại Trường THCS Nam Trung Yên nhằm nâng cao kiến thức giáo dục thẩm mỹ cho giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường.

     Xếp loại: Giỏi

     Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: TS. Đặng Thị Phong Lan; GS.TS. Trương Quốc Bình; PGS.TS. Trang Thanh Hiền; PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Dạy học Mỹ thuật ngoài lớp ở Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Ecopark

     Học viên: Nguyễn Đức Hiếu

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Quách Thị Ngọc An

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu dạy học Mỹ thuật ngoài lớp tại Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Mỹ thuật tại Trường.

     Xếp loại: Giỏi

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/phuong11.png

Học viên Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Đức Hiếu chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng