Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

29 Tháng Giêng 2018

BBT

 

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 24/01/2018, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Phạm Huy Hường và Nguyễn Văn Phúc - khóa I, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

 

       Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS. TS. Trương Quốc Bình, PGS.TS. Ngô Văn Doanh, PGS.TS. Lê Văn Tạo, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học môn Hình họa cho học sinh Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

       Học viên: Phạm Huy Hường

       Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

Tóm tắt nội dung: Luận văn nêu lên thực trạng dạy học môn Hình họa cho học sinh Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuạt và Du lịch Hưng Yên. Từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy môn Hình họa tại cơ sở nghiên cứu.

       Xếp loại: Giỏi

       Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Ngô Văn Doanh , PGS.TS. Lê Văn Tạo, TS. Đặng Thị Phong Lan, PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

       Đề tài: Tranh dân gian làng Sình trong dạy học Mỹ thuật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

       Học viên: Nguyễn Văn Phúc

       Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

       Tóm tắt nội dung: Tìm hiểu các yếu tố tạo hình trong tranh dân gian làng Sình, cũng như mối quan hệ của nghệ thuật dân tộc trong học tập và sáng tác Mỹ thuật. Từ đó vận dụng vào dạy học môn Trang trí ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

       Xếp loại: Giỏi

 

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng