Nội san

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

29 Tháng Giêng 2018

BBT

 

     Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 23/01/2018, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Phạm Huy Hường và Nguyễn Văn Phúc - khóa I, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

     Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Xuân Nghị; PGS.TS. Lê Bá Dũng; TS. Đặng Thị Phong Lan, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Dạy học môn Hình họa cho học sinh Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

     Học viên: Phạm Huy Hường

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

     Tóm tắt nội dung: Từ những nghiên cứu về thực trạng dạy và học, chương trình, giáo trình nhằm tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Mỹ thuật nói chung và môn Trang trí nói riêng cho sinh viên Mỹ thuật Trường Đại học Quảng Nam. Từ đó, sinh viên được trang bị những kiến thức về họa tiết hoa lá của điêu khắc Chăm thông qua môn Trang trí khi ra trường và trong quá trình giảng dạy sau này.

     Xếp loại: Giỏi

    Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Xuân Nghị; PGS.TS. Lê Bá Dũng; TS. Đặng Thị Phong Lan, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Tranh dân gian làng Sình trong dạy học Mỹ thuật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

     Học viên: Nguyễn Văn Phúc

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Minh Phong

     Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu, tổng kết thực trạng về dạy học bộ môn Trang trí cho sinh viên chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, từ đó đưa ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Trang trí tại cơ sở nghiên cứu.

     Xếp loại: Giỏi

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng