Tin tức – Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật và Quản lý Văn hóa

29 Tháng Giêng 2018

BBT

 

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 19/01/2018, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa I - chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật và khóa IV – chuyên ngành Quản lý Văn hóa.    

            Phiên làm việc sáng

            Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Ngô Văn Doanh, TS. Đặng Thị Phong Lan, PGS.TS. Lê Văn Tạo, PGS.TS. Đinh Gia Lê (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

            Học viên: Nguyễn Thị Hải Yến

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương

Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn Bố cục chất liệu sơn dầu. Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên Mĩ thuật tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Xếp loại: Giỏi

            Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Ngô Văn Doanh , PGS.TS. Lê Văn Tạo, TS. Đặng Thị Phong Lan , PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học môn phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình tại Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội

            Học viên: Nguyễn Hồng Hạnh

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê

            Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu bậc học mầm non, các lứa tuổi mầm non và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình; thực trạng dạy và học bộ môn Tạo hình trong trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội, đề tài đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động Tạo hình, góp phần nâng cao chất lượng về giáo dục thẩm mỹ và phương pháp học tập, giảng dạy cho học sinh tại Trường.

 

            Xếp loại: Giỏi

Học viên trình bày Luận văn trước Hội đồng

 

            Phiên làm việc chiều

            Điều hành Hội đồng có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức, TS. Đỗ Quang Minh, TS. Lê Thị Minh Lý, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý lễ hội đền Trần xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Học viên: Phạm Văn Soi

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hường.

Tóm tắt nội dung: Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý lễ hội đền Trần hiện nay, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội đền Trần.

 Xếp loại: Giỏi

 

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng

 

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng