Sự kiện

Tập huấn tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018

28 Tháng Giêng 2018

                                                                                                                                    BBT  

 

Sáng ngày 26/01, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên Nhà trường về hoạt động tư vấn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.

            Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS. Trần Đình Tuấn – Phó Hiệu trưởng cùng Ban chỉ đạo và các thành viên tham gia tư vấn tuyển sinh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Trần Đình Tuấn – Phó Hiệu trưởng đã đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chỉ đạo tư vấn tuyển sinh, đề cao ý nghĩa thiết thực của Hội nghị tuw vấn tuyển sinh lần này. Đồng thời, PGS.TS. Trần Đình Tuấn cũng yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia công tác tư vấn tuyển sinh cũng cần thấy rõ trách nhiệm của mình để hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường một cách hiệu quả nhất. 

 

PGS.TS. Trần Đình Tuấn Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn

 

Tại buổi tập huấn, ThS. Bùi Ngọc Hưng - Phó Trưởng phòng Đào tạo đã phổ biến chi tiết và đầy đủ các vấn đề liên quan đến công tác tư vấn tuyển sinh năm 2018 như: đề án tuyển sinh riêng của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; nhiệm vụ, chức trách của cán bộ tư vấn tuyển sinh... 

 

ThS. Bùi Ngọc Hưng - PTrưởng phòng Đào tạo tập huấn cho cán bộ giảng viên về công tác tư vấn tuyển sinh năm 2018 

 

Kết thúc buổi tập huấn tư vấn tuyển sinh, cán bộ, giảng viên Nhà trường đã được trang bị đầy đủ những nội dung cơ bản và cần thiết của chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2018. Theo đó, các cá nhân tham gia tư vấn tuyển sinh đều đã ý thức được trách nhiệm, yêu cầu công việc, tác phong khi thực hiện nhiệm vụ.