Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

04 Tháng Ba 2018

BBT

   Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 02/3/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên khóa IV và VI, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

     Phiên làm việc sáng         

     Điều hành Hội đồng 1 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Lê Văn Toàn, TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Nghiên cứu soạn đệm cho ca khúc trong dạy học Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

     Học viên: Đặng Thái Sơn

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

     Tóm tắt nội dung: Luận văn nêu lên thực trạng việc đệm đàn Piano các ca khúc trong chương trình đào tạo năm thứ nhất bộ môn Thanh nhạc hệ ĐHSP Âm nhạc, từ đó đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Thanh nhạc tại Trường.

     Xếp loại: Giỏi

     Điều hành Hội đồng 2 có GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS. TS. Lê Văn Toàn, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, PGS.TS. Trịnh Hoài Thu, TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Dạy học đệm đàn Piano cho múa cơ bản hệ bốn năm, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

     Học viên: Mai Thế Hoa

      Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hoàng Tiến

     Tóm tắt nội dung: Từ thực trạng dạy học đệm Piano cho múa cơ bản, luận văn đưa ra những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm Piano cho múa cơ bản hệ bốn năm tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

     Xếp loại: Giỏi

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

      Phiên làm việc chiều

     Điều hành Hội đồng 1 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Vũ      Hướng, PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Truyền dạy hát Then cho học sinh năng khiếu tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn

     Học viên: Hà Thị Minh Tuyền

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Tự Lân

     Tóm tắt nội dung: Tìm hiểu thực trạng việc truyền dạy hát Then tại Cung thiếu nhi Lạng Sơn từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết về nghệ thuật hát Then.

     Xếp loại: Giỏi

     Điều hành Hội đồng 2 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Vũ Hướng, PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

     Đề tài: Nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

     Học viên: Nguyễn Đắc Trung

     Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Tự Lân

     Tóm tắt nội dung: Luận văn nêu lên thực trạng dạy học đệm đàn cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học đệm đàn cho sinh viên tại đây.

     Xếp loại: Giỏi

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng