Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

14 Tháng Năm 2018

BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 11/5/2018, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Trần Thị Hà Giang - khóa VI, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Lê Văn Toàn; PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai; TS. Đỗ Thị Minh Chính, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học dân ca Ê đê cho học sinh Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Knong Năng, tỉnh Đắk Lắk

Học viên: Trần Thị Hà Giang

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Hoa

Tóm tắt nội dung: Từ những nghiên cứu về thực trạng dạy và học luận văn đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học dân ca Ê đê cho học sinh Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Knong Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Xếp loại: Giỏi

Các thành viên Hội đồng nhận xét luận văn của học viên

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm