Tin tức

Bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý văn hóa

06 Tháng Sáu 2018

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 05/6/2018, được sự đồng ý của Nhà trường, khoa Sau đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa V chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

          Đề tài: Quản lý di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

          Học viên: Nguyễn Thanh Hiền

          NHDKH: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức

          Nội dung chính: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy các giá trị của di tích thời gian tới.

          Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

          Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

          Học viên: Nguyễn Đình Trọng

          NHDKH: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức

          Nội dung chính: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý văn hóa cơ sở ở phường Cầu Diễn, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong thời gian tới.

          Xếp loại: Giỏi

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng