Tin tức

Bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý văn hóa

07 Tháng Sáu 2018

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 06/6/2018, được sự đồng ý của Nhà trường, khoa Sau đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa V chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, TS. Phạm Ngọc Dũng (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Đức Đệ Nhị ở xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Phạm Thị Thu

NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Nội dung chính: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đền Đức Đệ Nhị ở xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình , trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy các giá trị của di tích thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Thịnh Thị Minh Đức, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, TS. Phạm Ngọc Dũng (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Nguyễn Thị Huyền Trang

NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Nội dung chính: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý di tích trong thời gian tới.

Xếp loại: Xuất sắc

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm