Tin tức – Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

11 Tháng Sáu 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 11/6/2018, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Duy Thái và Trần Anh Hoàng - khóa I, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật.

            Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Ngô Văn Doanh; TS. Đặng Thị Phong Lan; PGS.TS. Lê Văn Tạo, TS. Nguyễn Văn Cường (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học phân môn Vẽ Trang trí ở Trường THCS Liêu Xá

Học viên: Nguyễn Duy Thái

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Quách Thị Ngọc An

Tóm tắt nội dung: Luận văn đưa ra những biện pháp nhằm đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học phân môn Vẽ Trang trí ở Trường THCS Liêu Xá.

Xếp loại: Giỏi

            Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Ngô Văn Doanh; PGS.TS. Lê Văn Tạo; TS. Đặng Thị Phong Lan, TS. Nguyễn Văn Cường (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học tích hợp môn Mỹ thuật lớp 8 ở Trường THCS Xuân Phú - Phúc Thọ - Hà Nội

Học viên: Trần Anh Hoàng

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Quách Thị Ngọc An

Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu, tổng kết thực trạng về dạy học Mỹ thuật lớp 8 ở Trường THCS Xuân Phú - Phúc Thọ - Hà Nội, từ đó đưa ra giải pháp dạy học tích hợp môn Mỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại cơ sở nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi

Hai học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm