Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

02 Tháng Bảy 2018

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 28/6/2018, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa V - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.      

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

           Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

           Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Lê Hồng Lý, TS. Nguyễn Thị Trà Vinh; PGS.TS. Dương Văn Sáu, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Dương Viết Yên  

 Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản lý lễ hội Kỳ Phúc, làng Yên Liêu Thượng, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý lễ hội trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Dương Văn Sáu; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Nguyễn Thị Hằng

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Trà Vinh

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý văn hóa ở phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng