Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

02 Tháng Bảy 2018

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 29/6/2018, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa V - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

       Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Đào Mạnh Hùng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Nguyễn Thị Yến

 Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý văn hóa ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

       Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Đào Mạnh Hùng, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức

Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng