Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Phùng Thị Lan Hương và Hà Hồng Thắm, k6 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

09 Tháng Bảy 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 09/7/2018, được sự đồng ý của Nhà trường, khoa Sau đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc cho học viên Phùng Thị Lan Hương và Hà Hồng Thắm.

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

     Điều hành Hội đồng 1 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh, PGS.TS. Nguyễn Thiếu Hoa, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Học viên: Phùng Thị Lan Hương

NHDKH: TS. Lê Vinh Hưng

Nội dung chính: Luận văn tìm hiểu thực trạng của việc dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Múa tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, từ đó đưa ra biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Xướng âm cho học sinh hệ Trung cấp Múa.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Thiếu Hoa, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến, PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dàn dựng hát tốp ca cho học sinh khối 4, khối 5 Trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Học viên: Hà Hồng Thắm

NHDKH: TS. Lê Vinh Hưng

Nội dung chính: Luận văn đưa ra biện pháp dàn dựng nhằm nâng cao chất lượng hát tốp ca cho học sinh khối 4, khối 5 trong các hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại Trường Tiểu học Trung Văn, quận nam Từ Liêm, Hà Nội.

Xếp loại: Giỏi

4.jpg
Học viên trình bày tóm tăt luận văn trước Hội đồng