Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Huyền Trang, k2 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Mỹ thuật

12 Tháng Bảy 2018

                                                                                            BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 09/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa 2 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Mỹ thuật.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Trần Đình Tuấn
Phản biện 1: GS.TS. Trương Quốc Bình
Phản biện 2: PGS.TS. Lê Văn Tạo
Ủy viên: PGS.TS. Trang Thanh Hiền
Ủy viên, thư ký: TS Quách Thị Ngọc An
Đề tài: Vận dụng kí họa vào dạy học phân môn Vẽ tranh trong cương trình Mỹ thuật lớp 8 tại Trường Trung học cơ sở Minh Cường
Học viên: Nguyễn Huyền Trang
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương


Học viên Nguyễn Huyền Trang trả lời các câu hỏi của Hội đồng khoa học

       Tóm tắt nội dung: Dạy và học bộ môn Mỹ thuật đã hiện diện khá lâu trong chương trình phổ thông cơ sở của nước ta. Tuy nhiên tác giả nhận thấy môn Mỹ thuật lớp 8 khi vẽ tranh theo các chủ đề như tranh cổ động, minh họa truyện cổ tích..v.v. học sinh rất lúng túng. Để đạt được mục đích nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho học sinh tại trường THCS Minh Cường, tác giả muốn nêu lên những ưu điểm, giá trị nghệ thuật của ký họa, sự cần thiết của tư liệu ký họa đối với phân môn Vẽ tranh trong chương trình mỹ thuật trung học cơ sở. Từ đó, xây dựng bài giảng nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao khả năng nhận thức thẩm mỹ của học sinh.

Xếp loại: Giỏi


Học viên Nguyễn Huyền Trang 
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học