Nội san

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Xuân Trí và Trần Việt Tuấn - K5, Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

29 Tháng Chín 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 28/9/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa.      

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

       Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: TS. Nguyễn Thị Thu Hường, TS. Phạm Ngọc Dũng, PGS.TS. Trần Trí Trắc, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý hoạt động câu lạc bộ tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng

Học viên: Nguyễn Xuân Trí

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các câu lạc bộ tại Cung Văn hoá thiếu nhi Hải Phòng.

Xếp loại: Giỏi

     Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, PGS.TS. Trần Trí Trắc, TS. Phạm Ngọc Dũng, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn kịch nói Hải Phòng

Học viên: Trần Việt Tuấn

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hường

Tóm tắt nội dung: Khái quát hoạt động biểu diễn nghệ thuật và thực trạng công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Đoàn Kịch nói Hải Phòng, luận văn đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới. 

 Xếp loại: Giỏi

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm