Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Ninh Việt Triều và Đỗ Khắc Bảy, k6 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

23 Tháng Mười 2018

BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều 19/10/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: GS. TS. Đào Mạnh Hùng

Phản biện 2: PGS.TS. Trần Trí Trắc

Ủy viên: TS. Phạm Ngọc Dũng

Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh

Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình

Học viên: Ninh Việt Triều

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hà Thị Hoa


Học viên Ninh Việt Triều, k6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa
bảo vệ luận văn trước Hội đồng khoa học

Tóm tắt nội dung: Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển dân tộc. Vă hóa dân gian là một trong những giá trị văn hóa vô cùng quý giá của dân tộc với nhiều loại hình, thể loại nghệ thuật đã và đang được nhân dân lưu truyền từ đời này sang đời khác. Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian của Việt Nam phát triển mạnh ở vùng Châu thổ Bắc Bộ và lan rộng về phía Nam. Chèo mang tính quần chúng giàu tính tự sự, trữ tình, dễ đi vào lòng người và gắn liền với đời sống văn hóa của con người. Tuy nhiên, trước những thay đổi của sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngày nay có rất nhiều các loại hình nghệ thuật hiện đại để người dân lựa chọn, các loại hình nghệ thuật nói chung, nghệ thuật Chèo nói riêng gặp không ít khó khăn. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình cũng không nằm ngoài quy luật đó. Là một nghệ sĩ, cùng tham gia công tác quản lý tại Nhà hát Chèo Ninh Bình, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Chèo Ninh Bình” để tìm hiểu sâu về giá trị bản sắc của Chèo, đồng thời nghiên cứu tìm ra giải pháp nâng cao công tác quản lý, tổ chức biểu diễn chèo tại Nhà hát nhằm duy trì và bảo tồn nghệ thuật Chèo, nâng cao chất lượng quản lý nghệ thuật Chèo của Nhà hát Chèo Ninh Bình hiện nay.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS.TS. Hà Thị Hoa

Phản biện 2: PGS.TS. Trần Trí Trắc

Ủy viên: TS. Đỗ Quang Minh

Ủy viên, thư ký: TS. Phạm Ngọc Dũng

Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Học viên: Đỗ Khắc Bẩy

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Đào Mạnh Hùng

 

GS. TS. Đào Mạnh Hùng (phản biện 1) nhận xét luận văn của học viên
Đỗ Khắc Bẩy

Tóm tắt nội dung: Những năm gần đây, thành phố Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh về kinh tế, xã hội, kéo theo các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố, trong đó quận Ngô Quyền có nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật và trò chơi giải trí đa dạng. Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng từ khi thành lập đến nay đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên bên cạnh những thành công trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền còn bộc lộ nhiều khó khăn và hạn chế trong công tác như: Cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt còn hạn chế và thiếu người hướng dẫn chuyên môn. Để tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng một cách cụ thể về công tác quản lý hoạt động biểu diễn trong giai đoạn mới, tác giả lựa chọn đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nhằm đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý các tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn đạt hiệu quả thiết thực phát triển Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Ngô Quyền lớn mạnh, thu hút nhiều loại hình văn hóa văn nghệ phục vụ cho nhiều tầng lớp nhân dân lao động.

Xếp loại: Giỏi