Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Trần Ngọc Ánh (k5) và Phạm Thị Liên (k6) - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

06 Tháng Mười Một 2018

BBT

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, Chiều 02/11/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 và khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức

Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa tại Trung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Nam

Học viên: Trần Ngọc Ánh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thu Hiền

Tóm tắt nội dung: Trung tâm Mỹ thuật đài truyền hình Việt Nam thực hiện chức năng thiết kế mỹ thuật cho các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Tính chất công việc khiến cho người lao động tại đây luôn phải sáng tạo nhưng cũng luôn phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về kỹ thuật và giờ phát sóng. Chính điều này đã tạo ra áp lực đối với người lao động, đặc biệt là các họa sĩ thiết kế, bộ phận đặc biệt quan trọng tại Trung tâm.  Qua thực tiễn công tác xây dựng đời sống văn hóa tại Trung tâm Mỹ thuật Đài truyền hình Việt Nam. Tác giả lữa chọn đề tài: “Xây dựng đời sống văn hóa tại Trung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Namnhằm góp phần xây dựng văn hóa công sở, tác động thay đổi tích cực tới thái độ làm việc, sự sáng tạo của các họa sĩ thiết kế và sự phát triển củaTrung tâm Mỹ thuật, Đài Truyền hình Việt Nam.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

Phản biện 2: TS. Lê Thị Thu Hiền

Ủy viên: PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức

Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh

Đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Học viên: Phạm Thị Liên

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan Hương

TS. Đỗ Quang Minh - Uỷ viên, thư ký Hội đồng khoa học
 đọc nghị quyết và biên bản kiểm phiếu của học viên

Phạm Thị Liên, k6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

Tóm tắt nội dung: Đình Vĩnh Khê được xây dựng toàn bộ bằng khung gỗ vào năm 1923, là công trình kiến trúc nghệ thuật cổ có quy mô khá lớn nguyên vẹn và chắc khỏe.Tuy nhiên, qua nghiên cứu khảo sát công tác quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê còn một số hạn chế cần được khắc phục như: Sự tác động của thời gian, khí hậu và môi trường đã và đang làm cho hệ thống các di vật, cổ vật, cảnh quan của di tích đình Vĩnh Khê xuống cấp. Bộ máy quản lý di tích đình Vĩnh Khê hiện hầu hết là những người lớn tuổi, được dân làng tín nhiệm và tự nguyện trông coi bảo vệ di tích, không có trình độ chuyên môn về công tác chuyên ngành. Từ việc nghiên cứu thực trạng công tác quản lý di tích đình Vĩnh Khê, tác giả chọn đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng”, nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh Khê trong giai đoạn hiện nay góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của xã An Đồng nói riêng và huyện An Dương nói chung.

Xếp loại: Giỏi

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm