Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lại Đình Long và Vũ Duy Hiếu (K6) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

19 Tháng Mười Một 2018

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 14/11/2018 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Phản biện 1, PGS.TS. Đinh Hồng Hải - Phản biện 2, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý dịch vụ kinh doanh Karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

          Học viên: Lại Đình Long

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đào Mạnh Hùng

          Tóm tắt nội dung: Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa của Nhà nước, các dịch vụ văn hóa ở thành phố Hải Phòng nói chung và quận Lê Chân nói riêng rất phát triển, đặc biệt là karaoke. Đây là hình thức giải trí lành mạnh, hiện đại song trong quá trình kinh doanh nhiều cơ sở đã lợi dụng để thực hiện các hoạt động trái pháp luật. Từ thực tiễn đó, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý dịch vụ kinh doanh Karaoke tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng” để nghiên cứu thực trạng hoạt động và công tác quản lý dịch vụ karaoke ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dịch vụ kinh doanh karaoke tại đây.

TS. Dương Thị Thu Hà – Trưởng khoa Sau đại học đọc Quyết định thành lập

Hội đồng khoa học bảo vệ luận văn của học viên Lại Đình Long

          Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Đào Mạnh Hùng - Phản biện 1, PGS.TS. Đinh Hồng Hải - Phản biện 2, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

          Học viên: Nguyễn Duy Hiếu

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh

Tóm tắt nội dung: Cùng với chủ trương khuyến khích phát triển sự nghiệp văn hóa, thành phố Hải Phòng rất chú trọng đến công tác quản lý xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa làm nền tảng để phát triển các hoạt động văn hóa trong quần chúng. Thực hiện chính sách của thành phố, đời sống văn hóa tinh thần của nhân nhân huyện Kiến Thụy có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hệ thống thiết chế văn hóa và công tác quản lý thiết chế văn hóa ở đây vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Để tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thiết chế văn hóa ở huyện Kiến Thụy, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở đây, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.

Xếp loại: Giỏi

 

Học viên Lại Đình Long và Vũ Duy Hiếu, K6 – Chuyên ngành Quản lý văn hóa

chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm