Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Đặng Thị Thu Hiền và Cao Thị Minh Hảo (K6) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

22 Tháng Mười Một 2018

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 15/11/2018 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Lê Hồng Lý - Phản biện 1, PGS.TS. Cao Đức Hải - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Văn hóa công sở tại Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hải Phòng

          Học viên: Đặng Thị Thu Hiền

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đào Hải Triều

          Tóm tắt nội dung: Xây dựng văn hóa công sở là một trong những chiến lược được Đảng và Nhà nước quy định nhằm tạo dựng nên quy cách ứng xử của cán bộ công nhân viên chức làm việc trong khối cơ quan nhà nước. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng là cơ quan truyền thông của thành phố có chức năng tuyên truyền định hướng về thông tin cho nhân dân thành phố. Việc xây dựng tốt văn hóa công sở ở cơ quan không chỉ hình thành nên nề nếp làm việc khoa học, thái độ ứng xử văn minh, văn hóa mà trên cơ sở đó phải xây dựng được văn hóa báo chí, góp phần tạo dựng nên thương hiệu, hình ảnh, nâng cao khả năng cạnh tranh của Đài trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Từ ý nghĩa đó tác giả đã chọn đề tài “Văn hóa công sở tại Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Hải Phòng” để nghiên cứu thực trạng, chỉ ra mặt tích cực cũng như hạn chế trong việc xây dựng văn hóa công sở của Đài trong những năm qua; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

          Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 1, TS. Đào Hải Triều - Phản biện 2, GS.TS. Lê Hồng Lý - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ ở thành phố Hải Phòng

          Học viên: Cao Thị Minh Hảo

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Cao Đức Hải

Tóm tắt nội dung: Lễ hội là một trong những đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Đó là hình thức sinh hoạt cộng đồng cấu kết mọi người trong không gian văn hóa tín ngưỡng. Thành phố Hải Phòng trong quá trình hình thành và phát triển luôn khẳng định được vị thế địa chính trị của mình là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước. Trong bản sắc văn hóa riêng của thành phố Lễ hội Hoa Phượng đỏ được tổ chức thường niên từ năm 2012 đã trở thành nét sinh hoạt chung của nhân dân thành phố. Nhằm nâng câo chất lượng quản lý lễ hội, phát triển thương hiệu của lễ hội tác giả luận văn “Quản lý Lễ hội Hoa Phượng đỏ ở Thành phố Hải Phòng” đã tập trung khảo sát, phân tích, đánh giá công tác tổ chức, quản lý lễ hội Hoa Phượng đỏ trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Xếp loại: Giỏi

Học viên Đặng Thị Thu Hiền và Cao Thị Minh Hảo, K6 - Chuyên ngành

 Quản lý văn hóa chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm