Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Phan Thị Hiền và Hà Quang Hảo (K6) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

24 Tháng Mười Hai 2018

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 21/12/2018 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trần Đức Ngôn - Phản biện 1, TS. Lê Thị Thu Hiền - Phản biện 2, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

          Học viên: Phan Thị Hiền

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đào Hải Triều

 

TS. Lê Thị Thu Hiền - phản biện 2 đọc

nhận xét luận văn của học viên Phan Thị Hiền

Tóm tắt nội dung: Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm quản lý và phát triển xã hội. Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long nằm trên địa bàn đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và dịch vụ. Để đáp ứng tốt xu hướng chuyển dịch đó yêu cầu về quản lý đời sống văn hóa được đề ra cấp thiết. Bởi vậy, tác giả đã chọn đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn nghiên cứu nhằm chỉ rõ thực trạng xây đựng đời sống văn hóa của phường Yết Kiêu trong thời gian qua đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng quản lý.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phản biện 1, TS. Đào Hải Triều - Phản biện 2, TS. Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý Nhà hát Chèo Quân đội

          Học viên: Hà Quang Hảo

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đức Ngôn

Tóm tắt nội dung: Chèo là một loại hình sân khấu đặc sắc của dân tộc ta. Nhà hát Chèo Quân đội vừa mang những đặc trưng chung của nhà hát chèo đồng thời có nét riêng của người lính thường được gọi là “Chèo chiếu lính”. Nhằm nghiên cứu đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà hát Chèo Quân đội theo xu thế thị trường tác giả đã chọn đề tài “Quản lý Nhà hát Chèo Quân đội” làm luận văn nghiên cứu.

          Xếp loại: Giỏi

Học viên Hà Quang Hảo chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học và đồng nghiệp

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm