Tin tức – Sự kiện

Đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nội bộ

08 Tháng Năm 2019

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT chủ trì Hội nghị

Ngày 6/5, tại Trường Đại học Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị giao ban thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ GD&ĐT khu vực phía Bắc.

Hội nghị giao ban có sự tham gia của đại diện Thanh tra Bộ GD&ĐT, lãnh đạo trường ĐH cùng đông đảo cán bộ, giảng viên phòng Thanh tra – Pháp chế của các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ ở khu vực phía Bắc.

Mở đầu hội nghị giao ban, đại diện Thanh tra Bộ GD&ĐT khái quát những kết quả của công tác thanh tra nội bộ trong thời gian qua. Đồng thời, cũng nêu lên thực trạng thanh tra hiện nay vẫn còn một số hạn chế: Một số đơn vị khi thanh tra Bộ vào cuộc kiểm tra phát hiện sai phạm, chất lượng đội ngũ làm công tác thanh tra nội bộ còn một số tồn tại...

Vì vậy, hội nghị giao ban là dịp để các trường ĐH, các cơ sở giáo dục đào tạo chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất cách làm thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, tác dụng của công tác thanh tra nội bộ.

Tại hội nghị, cán bộ thanh tra – pháp chế của các trường đại học cũng tập trung bàn luận về các nội dung như: Trình tự tiến hành cuộc thanh tra, thanh tra chuyên môn và thanh tra nội bộ theo các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của hiệu trưởng.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ sở giáo dục đại học. Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ, nâng cao vai trò của đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Làm thế nào đổi mới công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục đại học. Đặc biệt là tăng cường xử lý sau thanh tra.

Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác thanh tra 

 

Các cán bộ, giảng viên cũng có những đề xuất đối với lãnh đạo Thanh tra Bộ GD&ĐT, lãnh đạo trường ĐH quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thanh tra; về chế độ cho người làm công tác thanh tra, công tác viên thanh tra. Tạo sự đồng thuận từ trên xuống dưới.

Đại diện Thanh tra Bộ GD&ĐT đã ghi nhận, tập hợp các ý kiến đề xuất, đóng góp của cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục tại hội nghị giao ban. Và sẽ báo cáo cho lãnh đạo Bộ để sớm có những chỉ đạo, giao nhiệm vụ khắc phục hạn chế và tăng cường hiệu quả công tác thanh tra nội bộ cho các trường đại học trực thuộc.

Hồ Lài