Tin tức – Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Thị Hương (K6) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

15 Tháng Năm 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 14/5/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 1, PGS.TS. Dương Văn Sáu - Phản biện 2, PGS.TS. Đinh Hồng Hải - Ủy viên, TS. Nguyễn Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình

          Học viên: Nguyễn Thị Hương

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Dương Thị Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức – Phản biện 1 đọc nhận xét về luận văn

của học viên Nguyễn Thị Hương

          Tóm tắt nội dung: Bản Lác là một địa danh du lịch cộng đồng nổi tiếng của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, nơi lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của người Thái, Mường và các tộc người khác. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của du lịch bản sắc văn hóa nơi đây đang bị biến đổi nhanh chóng, yêu cầu cần phải có những nghiên cứu cụ thể dưới góc độ quản lý văn hóa nhằm hạn chế những tác động này, phát triển du lịch một cách bền vững. Vì vậy tác giả đã chọn đề tài “Quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình” để nghiên cứu làm rõ thực trạng quản lý hoạt động văn hóa tại đây, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch cộng đồng bản Lác trong giai đoạn hiện nay.

          Xếp loại: Giỏi

Học viên Nguyễn Thị Hương, K6 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học