Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Ngọc Hải (K7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

22 Tháng Bảy 2019

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 15/7/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Đặng Văn Bài - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phản biện 2, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

          Học viên: Nguyễn Ngọc Hải

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

PGS.TS. Đặng Văn Bài - Phản biện 1 đọc nhận xét

luận văn của học viên Nguyễn Ngọc Hải

          Tóm tắt nội dung: Lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang được hình thành và tổ chức hơn 20 năm qua đã góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của nhân dân Bắc Giang và du khách. Cùng với dòng chảy của thời gian, lễ hội cũng có những tiếp biến, mang tính dân tộc và hiện đại. Tuy nhiên trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội còn có nhiều hạn chế. Với cương vị là một người quản lý, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang” để nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội, từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao công tác tổ chức và quản lý lễ hội Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

          Xếp loại: Giỏi

Học viên Nguyễn Ngọc Hải, K7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa chụp ảnh

lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học và đại diện cơ sở đào tạo liên kết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm