Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Thị Hoa (K7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

21 Tháng Chín 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 20/9/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trần Đức Ngôn - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phản biện 2, TS. Lê Thị Minh Lý - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát cải lương Việt Nam

          Học viên: Nguyễn Thị Hoa

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thu Hiền

Tóm tắt nội dung: Sân khấu truyền thống Việt Nam chứa đựng các giá trị nhân văn, đạo lý, phong tục tập quán của người dân lao động. Nghệ thuật sân khấu có nhiều thể loại khác nhau, trong đó cải lương là một trong ba thể loại ca kịch truyền thống. Từ cái nôi Nam Bộ, bộ môn nghệ thuật này đã nhanh chóng phát triển ra cả nước, được khán giả ưa chuộng bậc nhất trong suốt thế kỷ XX. Trong quá trình toàn cầu hóa, ảnh hưởng của các bộ môn nghệ thuật truyền thống có phần giảm sút, yêu cầu phải có một chiến lược tổng thể để bảo tồn và phát huy các giá trị của nghệ thuật truyền thống. Nhà hát cải lương Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh chung đó. Nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của nhà hát Cải lương Việt Nam, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động biểu diễn tại Nhà hát cải lương Việt Nam” để nghiên cứu.

Xếp loại: Xuất sắc

Học viên Nguyễn Thị Hoa chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học

 

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm