Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của các học viên Chu Bằng Long và Trần Đức Thắng (K9) - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

23 Tháng Chín 2019

BBT

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 19/9/2019 tại Phòng Giảng viên, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 9 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh - Phản biện 1, PGS.TS. Phạm Phương Hoa - Phản biện 2, TS. Lê Vinh Hưng - Ủy viên, TS. Mai Quốc Khánh - Ủy viên, Thư ký.

Đề tài: Dạy học soạn đệm ca khúc của nhạc sĩ Đức Trịnh trên đàn phím điện tử tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

          Học viên: Chu Bằng Long

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

Tóm tắt nội dung: Đàn phím điện tử được du nhập vào Việt Nam khoảng những năm 70 của thế kỷ XX và nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong các chương trình biểu diễn chuyên và không chuyên; được đưa vào giảng dạy trong các trường đào tạo âm nhạc. Tại khoa Âm nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ngành Nhạc cụ đàn phím điện tử là ngành chủ chốt của trường. Với phương châm đào tạo nhạc công phục vụ các đoàn nghệ thuật biểu diễn, trường không chỉ chú trong kỹ thuật độc tấu mà còn tập trung vào hòa tấu và đệm hát. Nhạc sĩ Đức Trịnh có nhiều sáng tác với sự đan xen nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau có thể dùng để rèn luyện nâng cao kỹ năng soạn đệm. Bởi vậy tác giả chọn đề tài “Dạy học soạn đệm ca khúc của nhạc sĩ Đức Trịnh trên đàn phím điện tử tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội” để nghiên cứu.

Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 2 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Phạm Phương Hoa - Phản biện 1, TS. Lê Vinh Hưng - Phản biện 2, TS. Mai Quốc Khánh - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Ủy viên, Thư ký

          Đề tài: Sử dụng giáo trình Methode Rose vào dạy học Piano tại Trung tâm MusicLand, Hà Nội

          Học viên: Trần Đức Thắng

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

TS. Lê Vinh Hưng - Phản biện 2 đọc nhận xét

 luận văn của học viên Trần Đức Thắng

          Tóm tắt nội dung: Âm nhạc là loại hình nghệ thuật gắn bó chặt chẽ với đời sống con người. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu học âm nhạc ngày càng cao vì vậy nhiều trung tâm âm nhạc được thành lập. Trung tâm đào tạo âm nhạc MusicLand Hà Nội từ khi thành lập (năm 1996) đến nay đã không ngừng tìm tòi đưa ra các chương trình học phù hợp với các lứa tuổi. Methode Rose là một giáo trình cung cấp các kiến thức học đàn Piano của Pháp được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Để phân tích giáo trình Methode Rose, thấy được cấu trúc, nội dung và lộ trình học đàn của bộ giáo trình, qua đó góp phần sử dụng bộ giáo trình Methode Rose một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học đàn Piano cho học sinh tạ Trung tâm MusicLand, tác giả đã chọn đề tài “Sử dụng giáo trình Methode Rose vào dạy học Piano tại Trung tâm MusicLand, Hà Nội” để nghiên cứu.

          Xếp loại: Giỏi

Hai học viên Chu Bằng Long và Trần Đức Thắng

 chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học