Tin tức

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trách giáo dục mầm non, trẻ em khó khăn

24 Tháng Chín 2019

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo bộ. Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trực tiếp phụ trách thêm lĩnh vực giáo dục mầm non, trẻ em khó khăn.

Theo thông báo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm các lĩnh vực: giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đồng thời, Bộ trưởng Nhạ phụ trách thêm địa bàn Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Ngoài ra, Bộ trưởng phụ trách một số đề án, dự án: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025; Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020; Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; Đề án tổng thể phát triển thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên…

Những công việc mà Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm trước đây là của thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa vừa nhận quyết định nghỉ hưu.

(Nguồn: https://dantri.com.vn - Thái Bình)