Sự kiện

Bộ GD&ĐT: Ưu tiên tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế

03 Tháng Mười 2019

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị.

GD&TĐ - Sáng 1/10, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III năm 2019. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2019 và các nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ giao. Ưu tiên tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế và trình ban hành được một số văn bản quan trọng. Tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cơ bản bảo đảm tiến bộ, chất lượng; tích hợp, lồng ghép các nhiệm vụ được giao vào các nội dung, công việc đang triển khai của Bộ, của ngành Giáo dục, không để sót nhiệm vụ.

Bộ GD&ĐT đã tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của ngành đạt được một số kết quả nhất định. Đẩy mạnh việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; triển khai nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Triển khi hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Bộ. Chỉ đạo tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, triển khai công tác ứng xử trong trường học. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác hành chính và quản lý nhà nước trong các đơn vị trực thuộc Bộ. Chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019.

Công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với các cơ quan Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ngày càng chặt chẽ và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo…

                              Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2019 của Bộ GD&ĐT.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh thêm công tác ban hành văn bản, trong đó đáng lưu ý là Luật Giáo dục năm 2019 được Quốc hội thông qua. Cùng với đó là thành công của kỳ thi THPT quốc gia 2019; nỗ lực chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; công tác phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV có biến chuyển tốt…

Phân tích những việc đã làm và chưa làm được; ưu điểm và tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó có công tác pháp chế và thanh tra; tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao; các nhiệm vụ có tính chất quản trị, vụ việc (tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai chính phủ điện tử của Bộ; dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục…); chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội sắp tới…

Hiếu Nguyễn - Xuân Phú

Nguồn https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bo-gddt-uu-tien-tap-trung-cho-cong-tac-hoan-thien-the-che-4037032-v.html