Sự kiện

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học Bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

24 Tháng Mười 2019

BBT

            Hội thảo khoa học Bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ diễn ra tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW vào ngày 29/10. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài chính, truyền thông, đón tiếp đại biểu, xuất bản kỷ yếu… đã được triển khai đúng tiến độ.

            Hội thảo Bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện theo Kết luận số 495/TB-BGDĐT ngày 13/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Trường ĐHSP Nghệ thuật TW giao nhiệm vụ cho Trường làm đầu mối trong công tác xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật trong các trường phổ thông; nâng cao năng lực, trình độ, phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên nghệ thuật của các trường phổ thông cả nước, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ trưởng Bộ Giáo Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị "Nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật trong trường học" tổ chức tại NUAE.

            Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học, giảng viên trao đổi về tính cấp thiết, những yếu tố ảnh hưởng cũng như đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật cho các trường phổ thông nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

            Những kết quả nghiên cứu, đề xuất từ Hội thảo sẽ góp phần mở rộng tầm nhìn, đem lại nguồn thông tin khoa học phong phú cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật cho các trường phổ thông.

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm