Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của ba học viên Nguyễn Thái Học, Bùi Thị Thu Hằng và Đỗ Thị Hiền (K3, 4) - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

25 Tháng Mười Một 2019

BBT

 

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 21/11/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 3, 4 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

ThS. Hoàng Bích Hậu công bố Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thi luận văn Thạc sĩ

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: GS. TS. Trương Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Lê Văn Tạo - Phản biện 1, PGS.TS. Trang Thanh Hiền - Phản biện 2, TS. Nguyễn Văn Cường - Ủy viên, TS. Quách Thị Ngọc An- Ủy viên, Thư ký

          Đề tài: Nâng cao chất lượng dạy học các môn Mỹ thuật cơ sở tại khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội. 

          Học viên: Nguyễn Thái Học

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Tóm tắt nội dung: Luận văn nêu ra những thực trạng yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những thực trạng đó trong dạy học các môn mỹ thuật cơ sở tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội là rất cần thiết, làm tiền đề cho nghiên cứu những biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.

          Xếp loại: Giỏi

 

Điều hành Hội đồng 2 có: GS. TS. Trương Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Trần Đình Tuấn - Phản biện 1, TS. Phạm Minh Phong - Phản biện 2, PGS. TS. Trang Thanh Hiền - Ủy viên, TS. Nguyễn Văn Cường - Ủy viên, Thư ký

          Đề tài: Vận dụng phương pháp Làm việc theo nhóm trong dạy học phân môn Thường thức Mỹ thuật ở Trường Trung học cơ sở Đông Sơn - Tam Điệp - Ninh Bình. 

          Học viên: Bùi Thị Thu Hằng

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Tạo.

Tóm tắt nội dung: Qua quá trình nghiên cứu đề tài vận dụng phương pháp làm việc nhóm trong dạy học phân môn Thường thức Mĩ thuật ở trường Trung học cơ sở tác giả đã rút ra những kết luận về lí luận và thực tiễn. Từ đó, đề xuất vận dụng phương pháp làm việc theo nhóm theo hướng tích cực, vận dụng một số đổi mới trong kỹ thuật dạy học để nâng cao chất lượng dạy học môn thường thức mĩ thuật cho học sinh ở trường trung học cơ sở Đông Sơn – Tam Điệp – Ninh Bình đồng thời làm tư liệu nghiên cứu và giảng dạy sau này.

Xếp loại: Giỏi

          Điều hành Hội đồng 3 có: GS. TS. Trương Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng, PGS. TS. Lê Văn Tạo - Phản biện 1, PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Phản biện 2, TS. Phạm Minh Phong - Ủy viên, TS. Quách Thị Ngọc An- Ủy viên, Thư ký.

            Đề tài: Tranh dân gian Việt Nam trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Brendon quận Thanh Xuân - Hà Nội. 

Học viên: Đỗ Thị Hiền.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trang Thanh Hiền.

Tóm tắt nội dung: Luận văn làm rõ khái niệm về tranh dân gian, tranh khắc gỗ, hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu kỹ về các dòng tranh dân gian Việt Nam, đưa ra những kiến thức, khái quát chung về tranh dân gian. Luận văn cũng đã trình bày khái quát về tranh dân gian, lịch sử tranh dân gian, khái quát về Trường TH Brendon, luận văn cũng đưa ra những ưu điểm và hạn chế của việc dạy học theo trải nghiệm sáng tạo. Qua nghiên cứu đề tài, tác giả tìm ra những biện pháp tăng hiệu quả giảng dạy thông qua tranh dân gian, nâng cao việc dạy và học môn mỹ thuật trên địa bàn quận Thanh Xuân – Hà Nội nói chung ở Trường TH Brendon nói riêng.

Xếp loại: Giỏi

Các học viên Nguyễn Thái Học, Bùi Thị Thu Hằng và Đỗ Thị Hiền

 chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học