Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Phạm Thị Phương Lan và Nguyễn Thành Hưng (K6, 7) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

25 Tháng Mười Một 2019

BBT

 

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 21/11/2019 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 6, 7 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

ThS. Hoàng Bích Hậu – Phó trưởng khoa Sau đại học công bố Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thi luận văn Thạc sĩ

 

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Thị Thu Hiền - Phản biện 1, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Phản biện 2, TS. Nguyễn Đình Mạnh - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký

          Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

          Học viên: Phạm Thị Phương Lan

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Tóm tắt nội dung: Luận văn đã khảo sát, và đánh giá đúng thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường Phúc La trong giai đoạn tới.

          Xếp loại: Giỏi

 

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Phản biện 1, TS. Nguyễn Đình Mạnh - Phản biện 2, PGS. TS. Nguyễn Hữu Thức - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

          Học viên: Nguyễn Thành Hưng.

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thu Hiền.

Tóm tắt nội dung: Luận văn đã hệ thống hóa có chọn lọc những tài liệu, công trình bài viết đã xuất bản và trình bày cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử - văn hóa, cơ sở pháp lý về công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa và nội dung quản lý di tích lịch sử - văn hóa. Từ việc nghiên cứu thực trạng quản lý di tích lịch sử - văn hóa chùa Vua trong giai đoạn hiện nay, luận văn đã làm rõ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý về di tích lịch sử - văn hóa, cùng với vai trò của sư trụ trì trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Vua.

Xếp loại: Giỏi

Hai học viên Phạm Thị Phương Lan và Nguyễn Thành Hưng

 chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học