Tin tức

Ngăn chặn thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái

13 Tháng Mười Hai 2019

GD&TĐ - Ngày 11/12, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của lực lượng CAND trong tình hình mới”.

 Quang cảnh hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị, khối trường CAND thuộc Bộ Công an cùng các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo của nhiều Bộ, ban ngành. Ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV đại diện Bộ GD&ĐT tham dự hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng- Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia trên thế giới đã và đang chịu sự tác động nhiều mặt của mạng viễn thông, Internet, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng của mạng Internet và các trang mạng xã hội để tăng cường hoạt động tán phát các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên không gian mạng.

Nội dung chống phá, xuyên tạc rất đa dạng, từ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các lĩnh vực cụ thể như: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự... với mưu đồ làm suy giảm, xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên những dư luận xấu trong xã hội và phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích nghiên cứu, nhận diện đầy đủ về các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng cũng như đánh giá thực tiễn công tác đấu tranh ngăn chặn của lực lượng CAND hiện nay.

Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp có tính khoa học, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả phản bác, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.
Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận, tập trung luận giải, làm rõ những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng hiện nay, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác của các lực lượng chức năng trong và ngoài lực lượng CAND.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phản bác, đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến khẳng định hàm lượng trong hơn 80 báo cáo khoa học sâu sắc, thiết thực, thể hiện ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Vân Anh