Sự kiện

NUAE được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

03 Tháng Giêng 2020

NUAE - Với bề dày 50 năm kinh nghiệm trong công tác Đào tạo giáo viên Nghệ thuật. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là một trong số những cơ sở đào tạo được Bộ GD&DT cho phép tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Nhằm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng  ngay trong năm 2019 Ban Giám hiệu cùng các khoa chuyên môn đã tiến hành lựa chọn đội ngũ giảng viên tham gia công tác bồi dưỡng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng các yêu cầu theo quy định nhằm hỗ trợ tối đa cho người học, để học viên học tập hiệu quả, thuận lợi.

Toàn văn công văn số 20/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 03/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sơ giáo dục công lập cho NUAE

PGS. TS. Đào Đăng Phương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018-2019 đã khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nên ngay trong năm học 2017-2018 và 2018-2019, Nhà trường đã đầu tư rất nhiều cho cơ sở vật chất và triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giảng viên nòng cốt theo đúng quy định của chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để học viên tham gia  chương trình bồi dưỡng do NUAE tổ chức sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người cán bộ quản lý, viên chức giảng dạy đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo GS.TS Phùng Xuân Nhạ làm việc tại NUAE (ngày 21/8/2019).

BBT.