Thông báo về phòng chống dịch virus Corona

Trách nhiệm của địa phương và cơ quan liên quan tới phòng chống NCOV trong trường học

16 Tháng Hai 2020

Bộ Y tế ban hành công văn số 180 quy định cụ thể trách nhiệm của địa phương và cơ quan liên quan đối với phòng chống dịch NCOV trong trường học.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/trach-nhiem-cua-dia-phuong-va-co-quan-lien-quan-toi-phong-chong-ncov-trong-truong-hoc-4064998-v.html