Thông báo về phòng chống dịch virus Corona

Cẩm nang phòng chống NCOV cho học sinh, sinh viên

16 Tháng Hai 2020

Bộ Y tế hướng dẫn những điều học sinh, sinh viên cần thực hiện phòng chống virus COVID-19.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/cam-nang-phong-chong-ncov-cho-hoc-sinh-sinh-vien-4064926-v.html