Sự kiện

Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, nhiệm kỳ 2015-2020

12 Tháng Năm 2020
Cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Từ đầu nhiệm kì (2015-2020) đến nay, nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy các cấp, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương đã liên tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của cán bộ viên chức toàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng: Về công tác đào tạo, Nhà trường đang đào tạo 24 ngành, chuyên ngành đại học và sau đại học; hoàn thành cơ bản việc tái cấu trúc Nhà trường; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ ngày càng lớn mạnh (389 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 GS.TSKH; 10 PGS.TS;  21 Tiến sĩ; 268 Thạc sĩ); là một trong số ít trường nghệ thuật đạt kiểm định chất lượng giáo dục;hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có những bước phát triển mới; công tác tài chính phát triển minh bạch; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, viên chức được ổn định và có phần nâng cao hơn trước; an ninh, trật tự và an toàn trong nhà trường được đảm bảo.
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW khóa X,
nhiệm kỳ 2015-2020
Song song với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ Nhà trường chú trọng thực hiện và đạt nhiều thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Đảng bộ có16 chi ủy, với 247 đảng viên, trong đó có 217 đảng viên chính thức; 30 đảng viên dự bị; 209 đảng viên là cán bộ, giảng viên và 38 đảng viên là sinh viên. Nhiều năm liền Đảng bộ Nhà trường được Thành uỷ và Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
BBT