Sự kiện

Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

02 Tháng Sáu 2020

Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các trường đại học, cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Ngoài ra còn có các trường đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Theo Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành, có 8 tiểu chuẩn để đánh giá bao gồm: Đất đai, cơ sở vật chất và thiết bị;  Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý; Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo; Hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế;  Tài chính;  Kiểm định chất lượng giáo dục; Kết quả xếp hạng; Sự hài lòng của sinh viên và của người sử dụng lao động.

Theo danh sách cập nhật đến ngày 30/4/2020 do Cục Quản lý chất lượng công bố, có 139 cơ sở giáo dục đại học và 8 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cùng đó, Cục Quản lý chất lượng giáo dục cũng công bố danh sách 7 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài. 

NUAE - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thứ tự thứ 98 trong danh sách.

Tin Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đạt kiểm định chất lượng giáo dục trên báo. 

Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia và theo tiêu chuẩn nước ngoài cụ thể như sau:

Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 2.

 

Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 3.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 4.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 5.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 6.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 7.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 8.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 9.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 10.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 11.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 12.

7 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài như sau:

Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 13.
Danh sách 139 đại học và 8 trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục - Ảnh 14.

BBT.