Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lê Xuân Hiểu và Hoàng Văn Tùng (K8) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

18 Tháng Năm 2020

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 14/5/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 8 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Lê Hồng Lý - Phản biện 1, TS. Đào Hải Triều - Phản biện 2, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại Binh chủng Tăng thiết giáp

          Học viên: Lê Xuân Hiểu

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Dương Thị Thu Hà

Tóm tắt nội dung: Văn nghệ quần chúng là lĩnh vực quan trọng của hoạt động văn hóa, là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của nhân dân. Là một cán bộ hiện đang công tác tại Binh chủng Tăng thiết giáp, được tạo điều kiện tìm hiểu về nhu cầu văn nghệ quần chúng,  học viên đã chọn đề tài: “Quản lý hoạt động văn nghệ quần chúng tại Binh chủng Tăng thiết giáp” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa với mục đích có thể đóng góp phần nhỏ để nâng cao công tác quản lý, chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng tại Binh chủng Tăng thiết giáp giai đoạn hiện nay.

          Xếp loại: Xuất sắc

Học viên Lê Xuân Hiểu chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức - Phản biện 1, TS. Đỗ Quang Minh - Phản biện 2, TS. Đào Hải Triều - Ủy viên, TS. Dương Thị Thu Hà - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý khu di tích đền - chùa Nguyên Phi Ỷ Lan, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

          Học viên: Hoàng Văn Tùng

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Lê Hồng Lý

Tóm tắt nội dung: Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan được xây dựng từ cuối thế kỷ XI. Đây là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, nơi hội tụ những giá trị văn hóa lịch sử, tâm linh, được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa, tác giả đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý di tích Đền - Chùa Nguyên Phi Ỷ Lan xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích này trong giai đoạn hiện nay.

Xếp loại: Xuất sắc

Học viên Hoàng Văn Tùng trình bày luận văn trước Hội đồng