Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lê Đại và Lê Mạnh Hùng (K7,8) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

20 Tháng Năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 18/5/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7, 8 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Phản biện 1, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến - Phản biện 2, TS. Đào Hải Triều - Ủy viên, PGS.TS. Hà Thị Hoa - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Phong tục, tập quán cưới của người Thái ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình dưới góc nhìn quản lý

          Học viên: Lê Đại

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Tóm tắt nội dung: Do sự phát triển về kinh tế, du lịch dẫn đến sự giao thoa mạnh mẽ về văn hóa, nhiêu phong tục cổ truyền của người Thái ở Hòa Bình dần mai một, trong đó có phong tục tập quán cưới. Luận văn Phong tục, tập quán cưới của người Thái ở xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình dưới góc nhìn quản lý đưa ra cái nhìn tổng quan về quản lý phong tục, tập quán cưới của người Thái để so sánh, rút ra những điều hay, tục lệ đẹp cần được giữ gìn và nhân rộng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của người Thái ở Mai Hạ.

          Xếp loại: Xuất sắc

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Phản biện 1 nhận xét luận văn của học viên Lê Đại

Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức - Phản biện 2, TS. Đào Hải Triều - Ủy viên, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh

          Học viên: Lê Mạnh Hùng

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Hoa

Tóm tắt nội dung: Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Ðoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh nhằm thực hiện chức năng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân và bạn bè quốc tế cũng như sưu tầm, nghiên cứu, thể nghiệm, đào tạo, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị của Dân ca Quan họ. Với mục đích tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh đảm bảo gìn giữ được giá trị đích thực của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tác giả lựa chọn luận văn Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể.

Xếp loại: Giỏi

Học viên Lê Mạnh Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng