Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020

08 Tháng Sáu 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

14h00, ngày 11.6.2020

(Thứ 5)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 7 chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài bảo vệ: Xây dựng làng văn hóa trên địa bàn xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. HV: Nguyễn Thị Quỳnh Liên. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định. Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 12.6.2020

(Thứ 6)

Bảo vệ Thạc sĩ khóa 6 và 8, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Đề tài 1: Xây dựng môi trường văn hóa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. HV: Nguyễn Thu Hằng. NHDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức.

 

Đề tài 2: Xây dựng đời sống văn hóa của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. HV:  Lý Thị Ngọc Minh. NHDKH: TS. Dương Thị Thu Hà.

 

Thành phần: HĐ theo Quyết định. Trung tâm Thông tin và truyền thông.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 12.6.2020

(Thứ 6)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Giảng viên