Tin tức

NCS Thái Đình Dũng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

22 Tháng Bảy 2020

Sáng ngày 14/7, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Thái Đình Dũng với đề tài: Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc”, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, mã số 9140111.    Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Tạ Quang Đông.

            Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Trường theo quyết định số 546/QĐ-ĐHSPNTTW gồm 7 thành viên: Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW); Phản biện 1:  PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); Phản biện 2: PGS.TS. Đặng Thành Hưng (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2); Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), các Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Phạm Tú Hương (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), PGS.TS. Kiều Trung Sơn (Viện Nghiên cứu Văn hóa); Ủy viên, Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW).

0

NCS Thái Đình Dũng trình bày tóm tắt  luận án trước Hội đồng

            Sau khi nghe NCS Thái Đình Dũng báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đánh giá tiến hành phản biện, thảo luận và đóng góp ý kiến cho luận án. Hội đồng đặc biệt đánh giá cao tính mới, giá trị khoa học, có đóng góp trong việc bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm kiến thức lý thuyết của chuyên ngành dạy học Đàn phím điện tử đối với các tác phẩm Việt Nam. Luận án có giá trị về lý luận và thực tiễn, kết quả của luận án có thể được ứng dụng trong các cơ sở đào tạo sư phạm âm nhạc.

Phản biện nhận xét luận án NCS Thái Đình Dũng

            Luận án “Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho Đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc” đã được 6/6 thành viên Hội đồng có mặt đồng ý thông qua và đề nghị Trường ĐHS Nghệ thuật TW công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS.

Thành viên Hội đồng chúc mừng NCS Thái Đình Dũng

            Tân Tiến sĩ Thái Đình Dũng là NCS đầu tiên của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hoàn thành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường, góp thêm vào những thành tựu hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lậ trường. Hy vọng thời gian tiếp theo có nhiều NCS sẽ được đào tạo và thành công tại môi trường uy tín và chuyên nghiệp này.

            Sau đây là một số hình ảnh khác tại buổi bảo vệ: