Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Sùng Y Dua (K8) - chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

03 Tháng Tám 2020

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 30/7/2020, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Sùng Y Dua - khóa 8, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Phản biện 1); TS. Trần Bảo Lân (Phản biện 2); TS. Lê Vinh Hưng (Ủy viên), PGS.TS. Hà Thị Hoa (Ủy viên, Thư kí).

            Đề tài: Dạy học dân ca H’mông cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở B Mai Châu, Hòa Bình

            Học viên: Sùng Y Dua

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị

            Tóm tắt nội dung: Giáo dục âm nhạc cho học sinh nói chung, cũng như dạy hát dân ca cho học sinh trung học cơ sở nói riêng là hoạt động nghệ thuật có tác dụng nâng cao thẩm mỹ, giúp học sinh phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ, giúp học sinh biết cảm nhận cái hay cái đẹp qua góc nhìn nghệ thuật. Để dạy học hát dân ca đạt hiệu quả, giáo viên cần thiết kế giờ dạy và hướng dẫn từng nội dung dạy học cho phù hợp. Ngoài việc dạy cho học sinh được cách hát đúng giai điệu, đúng lời ca, Dân ca H’Mông thường phản ánh nhiều mặt trong đời sống xã hội, về tình cảm và ước mơ, về sự chân thực, chung thủy trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Qua học hát dân ca H’Mông, học sinh sẽ được giáo dục về tình yêu chung thuỷ và hạnh phúc gia đình. Từ đó tác giả đề xuất những phương pháp dạy học dân ca H’Mông cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở B Mai Châu, Hòa Bình

            Xếp loại: Giỏi

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng khoa học

BBT