Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Văn Sơn và Phạm Xuân Hoàn (K5) - Chuyên ngành Quản lý văn hóa

04 Tháng Chín 2020

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 28/8/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý văn hóa.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, GS. TS. Lê Hồng Lý - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh - Phản biện 2, TS. Nguyễn Thị Trà Vinh - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Quản lý cụm di tích Đình - Chùa Hổ Lao, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

          Học viên: Nguyễn Văn Sơn

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt nội dung: Cụm di tích lịch sử đình - chùa Hổ Lao ở thôn Hổ Lao, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là một công trình kiến trúc văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trong xã Tân Việt nói riêng, trên địa bàn thị xã Đông Triều nói chung. Từ khi được xếp hạng di tích cấp quốc gia (năm 2001) đến nay, việc quản lý Cụm di tích lịch sử đình - chùa Hổ Lao đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sát sao và đã đạt những kết quả cụ thể như: công tác đầu tư xây dựng tôn tạo di tích, thành lập Ban quản lý di tích cơ sở, tuyên truyền quảng bá và phát huy giá trị di tích, tổ chức và quản lý lễ hội hàng năm… Tuy nhiên, thực trạng hoạt động quản lý tại Cụm di tích vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: việc đầu tư chống xuống cấp di tích chưa đáp ứng yêu cầu, công tác thông tin tuyên truyền chưa đạt kết quả cao, việc nhận thức của nhân dân về vai trò giá trị của di sản còn hạn chế, công tác tổ chức và quản lý lễ hội hàng năm chưa đạt hiệu quả cao... Tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Cụm di tích lịch sử đình - chùa Hổ Lao trong thời gian tới.

          Xếp loại: Xuất sắc     

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng khoa học

           Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, GS.TS. Lê Hồng Lý - Phản biện 1, TS. Nguyễn Thị Trà Vinh - Phản biện 2, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên, TS. Đỗ Quang Minh - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Văn hóa học đường trong các trường trung học phổ thông tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Học viên: Phạm Xuân Hoàn

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh

          Tóm tắt nội dung: Đông Triều, một thị xã trẻ của tỉnh Quảng Ninh, văn hóa học đường hiện nay đang trở thành nhân tố rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ trở thành những con người sống có ước mơ, có hoài bão, có lý tưởng. Trong đó, vấn đề đặt ra đó là sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, học sinh để xây dựng có hiệu quả môi trường văn hóa, văn hóa tổ chức và văn hóa ứng xử. Tác giả đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức về văn hóa học đường trong đội ngũ quản lý và giáo viên nhà trường; Hoàn thiện các văn bản về văn hóa học đường và tăng cường vai trò của nhà trường - gia đình và xã hội; Quan tâm đầu tư cho xây dựng môi trường văn hóa; Hoàn thiện công tác xây dựng văn hóa nhà trường; Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa ứng xử nhằm xây dựng văn hóa học đường trong các trường THPT trên địa bàn thị xã Đông Triều ngày càng lành mạnh, tạo môi trường dạy và học tốt cho giáo viên và học sinh.

Xếp loại: Giỏi