Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Thị Khánh Ly và Bùi Thảo Vân (K11) - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

17 Tháng Mười Một 2020

          Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 13/11/2020 tại Phòng bảo vệ luận văn, khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 11 - Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc.

          Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

          Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy khoa học.

          Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng, TS. Đỗ Thị Minh Chính - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Phản biện 2, TS. Nguyễn Đỗ Hiệp - Ủy viên, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Rèn luyện kỹ năng tập đọc nhạc cho học sinh khối 5 Trường Tiểu học Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

          Học viên: Nguyễn Thị Khánh Ly

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

          Tóm tắt nội dung: Có thể nói, tập đọc nhạc (TĐN) có vai trò quan trọng trong dạy học môn âm nhạc cho học sinh phổ thông nói chung và cho học sinh tiểu học nói riêng, TĐN góp phần phát triển năng lực âm nhạc và cảm thụ âm nhạc, giúp học sinh học các phân môn âm nhạc khác tốt hơn... Xác định được tầm quan trọng của TĐN để có những phương pháp dạy học phù hợp, kích thích được tinh thần học tập của học sinh, mang lại cho các em niềm hứng thú, yêu thích và chăm chỉ học tập chính là nhiệm vụ của người giáo viên âm nhạc, là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực như hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo đang đề ra.          Xếp loại: Giỏi

PGS.TS. Trần Hoàng Tiến - Thư ký Hội đồng nhận xét luận văn của học viên Nguyễn Thị Khánh Ly

          Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ tịch Hội đồng, TS. Đỗ Thị Minh Chính - Phản biện 1, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Phản biện 2, TS. Nguyễn Đỗ Hiệp - Ủy viên, PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai - Ủy viên, Thư ký.

          Đề tài: Sử dụng trò chơi âm nhạc cho trẻ tự kỷ từ 3 đến 6 tuổi tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hải Phòng

          Học viên: Bùi Thảo Vân

          Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Hoa

          Tóm tắt nội dung: Trẻ tự kỷ là những đối tượng đặc biệt, nên việc dạy học lý thuyết âm nhạc cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải có chuyên môn âm nhạc và kiên nhẫn với trẻ do sự khác biệt về tâm sinh lý cũng như những ảnh hưởng về mặt nhận thức chi phối khả năng tiếp thu của trẻ tự kỷ. Với trẻ bình thường, cách truyền đạt của giáo viên trong buổi đầu tiên đã có thể giúp các em có những kiến thức cơ bản bước đầu về âm nhạc. Nhưng đối với trẻ tự kỷ thì khác, quá trình đó có thể phải kéo dài gấp 2 hoặc 3 lần so với trẻ bình thường. Chính vì thế, tác giả đã lồng ghép kiến thức nhận biết hình thù nốt nhạc và cao độ của nốt nhạc, ký hiệu và giá trị trường độ với nhau để giảm tải kiến thức cho trẻ, giúp trẻ nắm vững kiến thức về nốt nhạc và ký hiệu trường độ trong âm nhạc.

          Xếp loại: Giỏi

Học viên Bùi Thảo Vân trình bày luận văn trước Hội đồng khoa học