Tin tức

NCS Đặng Thị Lan bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

23 Tháng Mười Một 2020

Sáng ngày 16/11, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Đặng Thị Lan với đề tài: “Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc”, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, mã số 9140111. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai.

            Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm 7 thành viên: Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW); Phản biện 1:  PGS.TS. Nguyễn Trọng Ánh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam); Phản biện 2: PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội); Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), các Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Phạm Tú Hương (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), PGS.TS. Kiều Trung Sơn (Viện Nghiên cứu Văn hóa); Ủy viên, Thư ký: PGS.TS. Hà Thị Hoa (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW).

NCS Đặng Thị Lan trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đào Đăng Phượng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Đặng Thị Lan. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.

            Sau khi nghe NCS Đặng Thị Lan báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đánh giá tiến hành phản biện, thảo luận và đóng góp ý kiến cho luận án. Hội đồng đặc biệt đánh giá cao tính mới, giá trị khoa học, luận án đã làm sâu sắc về Lý luận dạy học hát Chèo và Quan họ, khảo sát được thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao dạy hát Chèo và Quan họ ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Đánh giá được thực trạng dạy hát dân ca cho sinh viên SPAN. Luận án có giá trị về lý luận và thực tiễn, kết quả của luận án có thể được ứng dụng trong các cơ sở đào tạo Sư phạm Âm nhạc.

PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng nhận xét luận án NCS Đặng Thị Lan

            Luận án “Dạy học hát Chèo và Quan họ cho sinh viên Đại học Sư phạm Âm nhạc” đã được 7/7 thành viên Hội đồng có mặt đồng ý thông qua và đề nghị Trường ĐHSP Nghệ thuật TW công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS.

Thành viên Hội đồng chúc mừng NCS Đặng Thị Lan

            Tân Tiến sĩ Đặng Thị Lan là giảng viên đầu tiên của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hoàn thành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. Hy vọng thời gian tiếp theo có nhiều NCS sẽ được đào tạo và thành công tại môi trường uy tín và chuyên nghiệp này.

            Sau đây là một số hình ảnh khác tại Lễ bảo vệ: