Sự kiện

Công đoàn NUAE tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

05 Tháng Giêng 2021

Thực hiện Chương trình Công tác năm học 2020-2021, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020. Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, sự năng động, tự tin của các thí sinh, đội thi của Công đoàn NUAE đã tham gia tích cực, góp phần vào thành công chung của Hội thi.

Với mục đích phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các kỹ năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Hội thi là dịp để tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của tổ chức Công đoàn, góp phần lan tỏa các giá trị cốt lõi của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Thông qua cuộc thi, cán bộ Công đoàn có thêm kinh nghiệm, kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020 thu hút sự tham gia của Hội thi có sự tham gia của 69 đội thi đến từ các đại học, trường đại học và cao đẳng sư phạm trong các khối thi đua của CĐGD Việt Nam. Công đoàn NUAE đã thành lập đội thi với 6 thành viên là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn khóa X và ủy viên Ủy ban Kiểm tra tham gia với hai phần thi: Màn chào hỏi (Clips) và thi trắc nghiệm trực tuyến. Trong phần thi chào hỏi, yêu cầu đội thi giới thiệu về công đoàn đơn vị, các thành viên của đội thi và công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đơn vị. Ở phần thi trắc nghiệm trực tuyến, thời gian làm bài là 45 phút.