Thông báo về phòng chống dịch virus Corona

Thông báo số: 248/TB- ĐHSPNTTW ngày 17/2/2021 của Hiệu trưởng V/v Lịch học sau Tết Nguyến Đán 2021

17 Tháng Hai 2021

Để đảm bảo an toàn trong công tác giảng dạy và học tập. Ngày 17/2/2021 Hiệu trưởng NUAE đã Thông báo tới học viên, sinh viên tạm dừng đến trường đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 22/2/2021 chuyển lịch học tập trung trên lớp sang học trực tuyến qua mạng Internet. Lịch học cụ thể theo Thời khóa biểu của Phòng Đào tạo và Khoa chuyên môn. Đề nghị cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên thường xuyên cập nhật tình hình.