Thông báo về phòng chống dịch virus Corona

Thông báo Lịch học sau nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2021 của NUAE

03 Tháng Năm 2021

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 02/5/2021 Hiệu trưởng Trường Đại học Trung ương Thông báo: 

1. Học viên, sinh viên các hệ đào tạo tạm dừng đến Trường học tập trung trên lớp, chuyển sang học trực tuyến qua mạng internet từ ngày 04/5/2021 đến khi có thông báo tiếp theo. Lịch học cụ thể theo Thời khóa biểu của Phòng Đào tạo và khoa chuyên môn.

2. Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 và sinh viên đăng ký học Giáo dục quốc phòng năm 2021 tiếp tục thực hiện kế hoạch học Giáo dục quốc phòng theo Thông báo số 543/TB-ĐHSPNTTW, ngày 27/4/2021 của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và qui định của Trung tâm GDQP&AN.

3. Các khoa chuyên môn, Trung tâm TH&NN phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo từ xa qua hình thức giảng dạy trực tuyến, đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo.

     4. Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khi trở về Hà Nội, đến Trường đều phải khai báo y tế theo qui định, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành và Nhà trường về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

PGS.TS. NGƯT. Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng NUAE trong hoạt động

phòng, chống Covid-19 tại Nhà trường

Nhà trường yêu cầu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng; khai báo y tế đầy đủ theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ từ các địa phương khác về Hà Nội. Đề nghị cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành để góp phần phòng, chống dịch Covid 19.